JOWA GROUP CO.,LTD
บริษัท โจวากรุ๊ป จำกัด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่...www.JOWA GROUP.com
JOWA คือบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางผลิตสินค้ากาแฟออร์แกนิค(Organic) หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แบรนด์ NUNTAN โดยมีมาตรฐานรับรองสินค้า(Organic Certification) ระดับพรีเมียมเกรด ภายใต้องค์กรที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เช่น USDA, EU, JAS, Bio-agricert. เป็นต้น
      NunTan ความหมายคือ เป็นคำแทนความรักของคนสองคนที่มีความรักมั่นคงเหมือนดังภูเขา ที่ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้หวั่นไหวได้ NunTan คือกาแฟระดับพรีเมียมเกรด เป็นกาแฟที่เกิดขึ้นจากความรักบริสุทธิ์อย่างแท้จริง เหมาะที่จะให้ในโอกาสสำคัญ ใช้แทนการบ่งบอกแสดงความรักต่อกัน มันเป็นกาแฟชั้นเลิศ ที่เกิดขึ้นมาจากความรักอันยิ่งใหญ่ของคนสองคน ที่มั่นคงต่อกัน คนทั้งสองต้องการใช้ความรักเอาชนะการถูกกีดกั้นจากวิถีชีวิตสังคมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ที่แตกต่างกันระหว่างความรวยและความจนของคนทั้งสอง ซึ่งถูกขีดกั้นด้วยคำว่า “ความเหมาะสม” ของคนในสังคมกำหนดขึ้น  
     โดยมีนิยามอีกฝ่ายว่าสูงกว่า จึงเป็นจุดก่อเกิด NunTan Brand ขึ้นมา ซึ่งฝ่ายที่ต่ำกว่าได้เพียรพยายามต่อสู้ใช้ทุกอย่างที่เขามีทั้งเวลา กำลังใจ กำลังกาย ความมานะ อดทนขยัน เพื่อทำให้ตัวเขาเกิดความทัดเทียมและให้เป็นที่ยอมรับของอีกฝ่าย เพื่อที่เขาจะสามารถได้อยู่เคียงคู่กับคนที่เขารักตลอดไปจนวันตาย เขาจึงทำให้มี NunTan เกิดขึ้น เพื่อเป็นสิ่งบ่งบอกถึง เรื่องราวการต่อสู้ทั้งหมดเพื่อความรัก ที่ใช้ความรักเอาชนะอุปสรรคต่างๆ  NunTan มันคือสิ่งเดียวที่เขามีและตั้งใจสร้างมันขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความรักบริสุทธิ์ที่เขามีให้กับคนที่เขารักดังนั้น NunTan จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องหมายของการสร้างความทัดเทียมและการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง NunTan คือกาแฟที่ดีที่สุด มันถูกเอาใจใส่ด้วยความรักทุกขั้นตอนเริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งกาแฟชั้นเลิศที่ดีที่สุด จากแนวยอดภูเขาสูงของทวีปเอเชีย ที่มีคุณภาพสูงและมีรสชาติเฉพาะของแหล่งที่มา มีกลิ่นหอมรสชาติดีเป็นธรรมชาติ ยากที่จะหากาแฟจากแหล่งใดในโลกเสมอเหมือน และยังเป็นกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง ที่ได้มาจากธรรมชาติ 100% เพื่อแทนค่าของการบอกคนที่คุณรัก โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานออแกนิคจากสถาบันชั้นนำของโลก คือ USDA และ EU ที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสินค้าออแกนิค ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบรวมไปจนถึงขั้นตอนของการผลิตสินค้าที่ออกมาที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐานของสถาบัน USDA และ EU ทุกกระบวนการผลิต เป็นการันตีได้ถึงคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง
      “NunTan” จึงเหมาะสำหรับการแทนค่าคำว่ารักอย่างแท้จริง มันถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่าง บรรจง ประณีต เอาใจใส่ทุกรายละเอียด ด้วยความรัก ความเข้าใจ และความผูกพัน  ทุกกระบวนการผลิต ที่จะเป็นเครื่องหมายสื่อถึงการมอบคำว่ารักให้แก่กัน เปรียบได้กับความรักที่ท่านจะมอบให้กับคนที่รัก

      โดย NunTan ได้ถือกำหนดมาจากบริษัท โจวากรุ๊ป จำกัด ซึ่งเดิมเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ทางด้านการตลาด การผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ ออแกนิค เพื่อสุขภาพและปลอดสารพิษ และปลอดสารเคมี โดยพื้นฐานธุรกิจหลักคือ การดำเนินธุรกิจผลิตเมล็ดกาแฟอินทรีย์ หรือออแกนิค ส่งให้กับโรงงานผู้ผลิตกาแฟสำเร็จรูปทั้งในและนอกประเทศ ผ่านทางบริษัทตัวแทนต่างๆ ด้วยตัวนิสัยของผู้ก่อตั้งและประกอบการเอง ซึ่งก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบรักการดื่มกินกาแฟและรักกาแฟอยู่แล้ว ซึ่งทำให้มองว่า กาแฟที่ดีจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการปลูก การดูแล เอาใจใส่ การเก็บรักษาและผลิตแปรรูป กระบวนการทั้งหมดจะต้องเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดี่ยวกันจะขาดจากกันไปไม่ได้ถึงจะยังรักษาคุณภาพรสชาติของกาแฟได้อย่างสมบูรณ์ และคุณสมบัติของกาแฟถึงจะยังคงมีคุณสมบัติเหมือนเดิม ขั้นตอนทุกกระบวนการจะต้องต่อเนื่องและการเก็บรักษาตลาดจนอายุระยะเวลาของขั้นการผลิตจะต้องไม่ช้าไม่นานจนเกินไป นั้นถึงจะเรียกได้ว่าเป็นกาแฟที่ดีและมีคุณภาพ
บทความ  JOWA GROUP
ข้อดีออร์แกนิค
ออร์แกนิค (Organic Food) กับประโยชน์ ในปัจจุบันคนเรามีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีต่างๆ มากกว่า 15,000 ชนิด ที่มาจากอาหาร น้ำดื่ม อากาศ และสิ่งแวดล้อม ด้วยพิษภัยของสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำให้ร่างกายของเราสะสมสารพ
การปลูกออร์แกนิค
กระแสการบริโภคผักออร์แกนิคกลายเป็นอีกหนึ่งกระแสของคนห่วงใยสุขภาพ จึงทำให้หลายๆ คนหันมาปลูกผักออร์แกนิคทานเองที่บ้าน โดยเลือกผักที่ทานบ่อยและสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนู
ออร์แกนิคคืออะไร
1. ส่วนประกอบทุกอย่างมาจากธรรมชาติ อาหารออร์แกนิคจะไม่ใช้สารสังเคราะห์ใดๆในการปลูกและเพาะเลี้ยงเลยครับ ทั้งผักและเนื้อสัตว์นั้นจะเลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยธาตุอาหารจากธรรมชาติล้วนๆ ผักก็จะปลูกบนดินบ้านๆที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจากธรรมชาติ